manana tanjona iraisana izy roa, nifanaraka fa hiara-dia amin’ny fiainana, nanao voady sy dina hanorina tokantrano …

Photos : (c) Renaud Rianasoa Raharijaona